loading
2015

A - Informació sobre la Corporació Municipal

A.2 - Informació sobre l´organització i el patrimoni

09. Es publica de forma completa les plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant-se els càrrecs de confiança en ells existents
L'Ajuntament de Premià de Mar no té en l'actualitat òrgans descentralitzats, ens instrumentals ni societats municipals
No