loading
2015

A - Informació sobre la Corporació Municipal

A.2 - Informació sobre l´organització i el patrimoni

08. S'especifiquen les dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com els enllaços als seus webs
L'Ajuntament de Premià de Mar no té en l'actualitat òrgans descentralitzats, ens instrumentals ni societats municipals
No

Més informació