loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.4.- Informació econòmica i pressupostària

78 - Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució.
78 - Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució.
No

Més informació

Pressupostos de l'Ajuntament