loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.4.- Informació econòmica i pressupostària

77 - Es publica relació d'Inmobles, propis o arrendats, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament
77 - Es publica relació d'Inmobles, propis o arrendats, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament
No

Més informació

Patrimoni