loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.3.- Alts càrrecs de l´Ajuntament i Entitats participades

76 - Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament (que preveu la Llei de bases de règim local).
76 - Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament (que preveu la Llei de bases de règim local).
No