loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.3.- Alts càrrecs de l´Ajuntament i Entitats participades

75 - Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs.
75 - Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs: No s'ha donat cap indemnització
No

Metodologia

No s'ha donat cap indemnització