loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.3.- Alts càrrecs de l´Ajuntament i Entitats participades

74 - Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs de l'Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades pel mateix.
74 - Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs de l'Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades pel mateix.
No