loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.2.- Contractes, convenis i subvencions

73 - Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
73 - Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
No

Més informació

Subvencions concedides