loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.2.- Contractes, convenis i subvencions

70 - Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats, almenys de forma agregada (Nombre de contractes i import global).
70 - Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats, almenys de forma agregada (Nombre de contractes i import global).
No

Més informació

Contractes menors