loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.2.- Contractes, convenis i subvencions

69 - Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats.
69 - Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats.
No

Més informació

Perfil del contractant