loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.1.- Planificació i organització de l´Ajuntament

67 - Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i d'intervenció
67 - Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i d'intervenció
No

Més informació