loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.1.- Planificació i organització de l´Ajuntament

66 - Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar els responsables dels diferents òrgans i jerarquia
66 - Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar els responsables dels diferents òrgans i jerarquia
No

Més informació

Organigrama