loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.1.- Planificació i organització de l´Ajuntament

65 - Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució
65 - Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució
No

Més informació

PAM