loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.4.- Obres Públiques, Urbanisme i Infraestructura

64 - Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme / Pressupost total d'ingressos.
64 - Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme / Pressupost total d'ingressos.
No