loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.4.- Obres Públiques, Urbanisme i Infraestructura

63 - Inversió en infraestructures per habitant (Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures / nombre d'habitants).
63 - Inversió en infraestructures per habitant (Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures / nombre d'habitants).
No