loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.4.- Obres Públiques, Urbanisme i Infraestructura

62 - Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i / o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
62 - Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i / o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
No