loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.3.- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions

60 - Es publica el nombre de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants
60 - Es publica el nombre de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants
No

Més informació

Contractació GENCAT