loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.2.- Anuncis i licitacions d´obres públiques

58 - Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris de les obres més importants
58 - Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris de les obres més importants
No