loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.2.- Anuncis i licitacions d´obres públiques

57 - Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques
57 - Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques
No

Més informació

Contractació GENCAT