loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.2.- Anuncis i licitacions d´obres públiques

56. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament
No

Més informació

Gestió urbanística