loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.1.- Plans d´ordenació urbana i convenis urbanístics

54. Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució
No

Més informació