loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.1.- Plans d´ordenació urbana i convenis urbanístics

53. Es publiquen les modificacions aprovades del POUM i els Plans Parcials aprovats
No

Més informació

POUM