loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.1.- Plans d´ordenació urbana i convenis urbanístics

52. Es publiquen estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals
No