loading
2015

A - Informació sobre la Corporació Municipal

A.1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal

05. Es publica en un apartat específic de la web la relació individualitzada de càrrecs de confiança de l'Ajuntament i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions
No