loading
2015

D - Transparència en les Contractacions i costos dels Serveis

D.2.- Subministradors i costos dels serveis

49 - Es publica el Cost Efectiu dels serveis financiats amb taxes o preus públics
49 - Es publica el Cost Efectiu dels serveis financiats amb taxes o preus públics
No