loading
2015

D - Transparència en les Contractacions i costos dels Serveis

D.2.- Subministradors i costos dels serveis

48 - Es publica la llista i / o la quantia d'operacions amb els adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.
48 - Es publica la llista i / o la quantia d'operacions amb els adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.
No

Més informació

Proveïdors