loading
2015

D - Transparència en les Contractacions i costos dels Serveis

D.1.- Procediments de contractació de serveis

47 - Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació
47 - Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació
No