loading
2015

D - Transparència en les Contractacions i costos dels Serveis

D.1.- Procediments de contractació de serveis

46 - S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació.
46 - S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació.
No