loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

43 - Període mitjà de pagament (Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes).
43 - Període mitjà de pagament (Obligacions pendents de pagament x 365 / Obligacions reconegudes netes).
No

Més informació