loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

40 - Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / nombre habitants)
40 - Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / nombre habitants)
No