loading
2015

A - Informació sobre la Corporació Municipal

A.1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal

04. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament.
No