loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.1.- Informació comptable i pressupostària

38 - Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).
38 - Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).
No