loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.1.- Informació comptable i pressupostària

36 - Es publiquen els pressupostos dels organs descentralitzats i societats municipals
36 - Es publiquen els pressupostos dels organs descentralitzats i societats municipals
No

Més informació

Pressupost Primilia Serveis