loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.1.- Informació comptable i pressupostària

35- Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades per l'òrgan de govern responsable
35- Es publiquen les Modificacions pressupostàries aprovades per l'òrgan de Govern responsable
No

Més informació