loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.3.- Grau de compromís per a la Ciutadania

34 - Existeixen i es publiquen els resultats de les enquestes sobre prestació dels serveis
34 - Existeixen i es publiquen els resultats de les enquestes sobre prestació dels serveis
No