loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.3.- Grau de compromís per a la Ciutadania

33 - Existeix i s'informa sobre una Carta de Serveis Municipals i del seu grau de compliment
33 - Existeix i s'informa sobre una Carta de Serveis Municipals i del seu grau de compliment
No