loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.3.- Grau de compromís per a la Ciutadania

32 - Es possibiliten les suggerències a l'elaboració dels pressupostos municipals
32 - Es possibiliten les sugerències a la elaboració dels Pressupostos Municipals
No