loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.3.- Grau de compromís per a la Ciutadania

30 - Existeix i es publica un reglament de Participació Ciutadana.
30 - Existeix i es publica un reglament de Participació Ciutadana.
No

Més informació