loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.2.- Informació i Atenció al Ciutadà

29 - Existeixen al web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials
L'Ajuntament de Premià de Mar té perfil a Twitter, Facebook i forums de debat al portal de Govern Obert
No