loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.2.- Informació i Atenció al Ciutadà

28 - Es recull al web un espai per les Associacions de Veïns i es publiquen les seves preguntes
Es publica només la relació de totes les Associacions de Veïns de Premià de Mar amb indicació de l'adreça i el contacte. L'espai de publicació de les seves preguntes encara no s'ha desenvolupat.
No

Més informació

Portal Entitats