loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.2.- Informació i Atenció al Ciutadà

27 - Es recull a la web un espai per la opinió i propostes dels grups polítics municipals
No