loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.2.- Informació i Atenció al Ciutadà

25 - S'informa al web sobre la situació del trànsit i/o incidències als serveis municipals
No

Més informació

Estat Obres