loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.1.- Característiques de la Pàgina Web de l´Ajuntament

20 - Existeix un cercador intern clarament visible en el web de l’Ajuntament.
No

Més informació