loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.1.- Característiques de la Pàgina Web de l´Ajuntament

19 - S'ha implementat un Portal (o secció específica) de transparència al web de l'Ajuntament
No

Més informació

Govern Obert