loading
2015

A - Informació sobre la Corporació Municipal

A.3 - Informació sobre normes i institucions municipals

17 - Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de Bon Govern Local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP)
No