loading
2015

A - Informació sobre la Corporació Municipal

A.3 - Informació sobre normes i institucions municipals

15. Acords de les Juntes de Govern, i Actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple
No

Més informació

Actes íntegres JGL