loading
2015

A - Informació sobre la Corporació Municipal

A.2 - Informació sobre l´organització i el patrimoni

12. Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament.
No

Més informació

Patrimoni