loading
2015

A - Informació sobre la Corporació Municipal

A.2 - Informació sobre l´organització i el patrimoni

11. Es publica la relació detallada de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament
No

Més informació

Patrimoni - Vehicles