loading

Pressupost en imatges

[No canvas support]

VISIÓ GLOBAL CAPÍTOLS

Aquesta pàgina mostra el pressupost definitiu per capítols (econòmic) d’ingressos. Des d’aquesta visió podem a accedir a altres pàgines per obtenir informació més detallada.

Total: 31.065.411 €
  • Valor acumulat
  • Percentatge
Capítol Pressupostat Imports a cobrar Cobrat
Impostos directes 8.701.517 € 10.071.356 € 9.278.496 €
Impostos indirectes 130.000 € 179.570 € 158.008 €
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.793.038 € 3.943.369 € 3.458.446 €
Transferència corrent 8.606.332 € 9.379.134 € 9.439.471 €
Ingressos patrimonials 141.701 € 238.020 € 235.380 €
Transferències de capital 2.079.528 € 329.303 € 244.596 €
Actius financers 2.973.632 € 17.297 € 17.297 €
Pasius financers 4.639.663 € 871.913 € 871.913 €
Total 31.065.411 € 25.029.962 € 23.703.607 €