loading

Pressupost en imatges

[No canvas support]

VISIÓ GLOBAL CAPÍTOLS

Aquesta pàgina mostra el pressupost definitiu per capítols (econòmic) d’ingressos. Des d’aquesta visió podem a accedir a altres pàgines per obtenir informació més detallada.

Total: 34.937.350 €
  • Valor acumulat
  • Percentatge
Capítol Pressupostat Imports a cobrar Cobrat
Impostos directes 9.782.968 € 9.612.000 € 5.721.585 €
Impostos indirectes 225.000 € 180.910 € 141.237 €
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.434.586 € 3.029.461 € 1.872.156 €
Transferència corrent 9.147.124 € 5.396.562 € 5.273.845 €
Ingressos patrimonials 177.109 € 216.415 € 193.475 €
Transferències de capital 2.421.365 € 807.957 € 237.561 €
Actius financers 3.523.975 € 14.238 € 14.238 €
Pasius financers 5.225.222 € 1.139.357 € 1.139.357 €
Total 34.937.350 € 20.396.899 € 14.593.453 €