loading

Pressupost en imatges

[No canvas support]

VISIÓ GLOBAL CAPÍTOLS

Aquesta pàgina mostra el pressupost definitiu per capítols (econòmic) d’ingressos. Des d’aquesta visió podem a accedir a altres pàgines per obtenir informació més detallada.

Total: 34.522.256 €
  • Valor acumulat
  • Percentatge
Capítol Pressupostat Imports a cobrar Cobrat
Impostos directes 9.782.968 € 8.825.361 € 527.054 €
Impostos indirectes 225.000 € 98.316 € 50.914 €
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.029.992 € 2.573.788 € 362.489 €
Transferència corrent 9.136.624 € 3.134.313 € 2.835.175 €
Ingressos patrimonials 177.109 € 104.444 € 95.178 €
Transferències de capital 2.421.365 € 0 € 0 €
Actius financers 3.523.975 € 7.898 € 7.898 €
Pasius financers 5.225.222 € 1.139.357 € 1.139.357 €
Total 34.522.256 € 15.883.478 € 5.018.064 €