loading

Pressupost en imatges

[No canvas support]

GLOBAL DESPESES CAPÍTOLS

Aquesta pàgina mostra el pressupost global de despeses per capítols econòmics.

Total: 31.065.411 €
  • Valor acumulat
  • Percentatge

Filtres aplicats: desembre 2017

Econòmic Pressupostat En contractació Contractat Facturat Pagat
DESPESES DE PERSONAL 9.267.314 € 9.156.838 € 9.156.838 € 9.158.900 € 9.019.221 €
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 9.693.683 € 9.269.804 € 9.206.341 € 8.584.029 € 8.390.793 €
DESPESES FINANCERES 208.600 € 72.990 € 72.990 € 72.990 € 72.990 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.683.800 € 1.584.164 € 1.507.086 € 1.494.164 € 1.477.841 €
INVERSIONS REALS 7.708.346 € 4.018.202 € 3.639.882 € 2.534.335 € 2.266.379 €
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.530.945 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ACTIUS FINANCERS 34.523 € 34.500 € 34.500 € 34.500 € 34.500 €
PASIUS FINANCERS 938.200 € 902.555 € 902.555 € 902.555 € 902.555 €
Total 31.065.411 € 25.039.053 € 24.520.192 € 22.781.473 € 22.164.279 €