loading

Pressupost en imatges

[No canvas support]

GLOBAL DESPESES CAPÍTOLS

Aquesta pàgina mostra el pressupost global de despeses per capítols econòmics.

Total: 34.937.350 €
  • Valor acumulat
  • Percentatge

Filtres aplicats: desembre 2018

Econòmic Pressupostat En contractació Contractat Facturat Pagat
DESPESES DE PERSONAL 10.265.956 € 9.915.688 € 9.915.688 € 5.760.942 € 5.760.942 €
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 10.557.789 € 9.181.950 € 9.153.299 € 5.596.916 € 5.595.365 €
DESPESES FINANCERES 245.732 € 165.637 € 165.637 € 165.637 € 165.637 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.509.480 € 781.924 € 685.624 € 522.715 € 515.579 €
INVERSIONS REALS 9.145.312 € 5.096.620 € 4.727.455 € 1.846.709 € 1.846.709 €
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.167.902 € 350.000 € 0 € 0 € 0 €
ACTIUS FINANCERS 16.000 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 €
PASIUS FINANCERS 1.029.178 € 658.300 € 658.300 € 658.300 € 658.300 €
Total 34.937.350 € 26.162.619 € 25.318.503 € 14.563.719 € 14.555.031 €