loading

Pressupost en imatges

[No canvas support]

GLOBAL DESPESES CAPÍTOLS

Aquesta pàgina mostra el pressupost global de despeses per capítols econòmics.

Total: 34.522.256 €
  • Valor acumulat
  • Percentatge

Filtres aplicats: desembre 2018

Econòmic Pressupostat En contractació Contractat Facturat Pagat
DESPESES DE PERSONAL 10.265.956 € 9.964.120 € 9.964.120 € 3.231.837 € 3.231.837 €
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 10.566.195 € 8.012.412 € 7.904.865 € 2.954.397 € 2.954.397 €
DESPESES FINANCERES 254.829 € 148.390 € 148.390 € 148.390 € 148.390 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.529.480 € 559.063 € 539.063 € 284.167 € 276.735 €
INVERSIONS REALS 9.003.769 € 4.350.438 € 1.694.887 € 467.981 € 467.981 €
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.865.945 € 0 € 0 € 0 € 0 €
ACTIUS FINANCERS 16.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 €
PASIUS FINANCERS 1.020.081 € 307.708 € 307.708 € 307.708 € 307.708 €
Total 34.522.256 € 23.350.130 € 20.567.032 € 7.402.478 € 7.395.047 €